Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn thông báo tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghi định 68/2000/NĐ-Cp năm 2021

Đăng lúc: 10:03:01 08/07/2021 (GMT+7)

Số lượng cần tuyển dụng: 27 người - Vị trí việc làm cần tuyển: Khối chuyên môn, nghiệp vụ; Khối hành chính. a) Khối chuyên môn nghiệp vụ: - Bác sĩ hạng III (V.08.01.03): 05 người - Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12): 02 người - Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13): 09 người - Dược sĩ hạng IV (V.08.08.23): 01 người - Kỹ thuật y hạng III (V.08.07.18): 04 người, trong đó chia ra: + Chuyên ngành PHCN và VLTL: 02 người. + Chuyên ngành Xét nghiệm y học: 02 người. - Kỹ thuật y hạng IV (V.08.07.19): 03 người, trong đó chia ra: + Chuyên ngành PHCN và VLTL: 02 người. + Chuyên ngành Xét nghiệm y học: 01 người b) Khối hành chính: - Tổ chức, hành chính, nhân sự (01.003): 01 người. - Lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP: 02 người, vị trí là Hộ lý.

 thong bao.jpg