Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

Đăng lúc: 11:02:42 17/12/2019 (GMT+7)

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG
NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP THUỘC BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TĨNH GIA
New Doc 2019-12-17 10.15.35_1.jpg

New Doc 2019-12-17 10.15.35_3.jpg

DANH SÁCH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG 
VIÊN CHỨC THUỘC BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TĨNH GIA NĂM 2019
Vị trí: Bác sỹ hạng III (V.08.01.03)
New Doc 2019-12-17 10.15.35_2.jpg
DANH SÁCH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG 
VIÊN CHỨC THUỘC BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TĨNH GIA NĂM 2019
Vị trí: Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
New Doc 2019-12-17 10.15.35_4.jpg
New Doc 2019-12-17 10.15.35_5.jpg
New Doc 2019-12-17 10.15.35_6.jpg
New Doc 2019-12-17 10.15.35_7.jpgNew Doc 2019-12-17 10.15.35_8.jpg
DANH SÁCH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG 
VIÊN CHỨC THUỘC BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TĨNH GIA NĂM 2019
Vị trí: Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12)
New Doc 2019-12-17 10.15.35_9.jpg
DANH SÁCH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG 
VIÊN CHỨC THUỘC BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TĨNH GIA NĂM 2019
Vị trí: Kỹ thuật y hạng IV(V.08.07.19)
New Doc 2019-12-17 10.15.35_10.jpg
DANH SÁCH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG 
VIÊN CHỨC THUỘC BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TĨNH GIA NĂM 2019
Vị trí: Dược sỹ hạng III (V.08.08.22)
 
New Doc 2019-12-17 10.15.35_11.jpg
DANH SÁCH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG 
VIÊN CHỨC THUỘC BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TĨNH GIA NĂM 2019
Vị trí: Dược sỹ hạng 4 (V.08.08.23)
New Doc 2019-12-17 10.15.35_12.jpg
DANH SÁCH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG 
VIÊN CHỨC THUỘC BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TĨNH GIA NĂM 2019
Vị trí: Hộ sinh hạng IV (V.08.06.16)
New Doc 2019-12-17 10.15.35_13.jpg
DANH SÁCH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG 
VIÊN CHỨC THUỘC BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TĨNH GIA NĂM 2019
Vị trí: Kế toán viên (06.031)
New Doc 2019-12-17 10.15.35_14.jpg
DANH SÁCH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG 
VIÊN CHỨC THUỘC BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TĨNH GIA NĂM 2019
Vị trí: Chuyên viên (01.003)
New Doc 2019-12-17 10.15.35_15.jpg
DANH SÁCH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG 
VIÊN CHỨC THUỘC BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TĨNH GIA NĂM 2019
Vị trí: Lái xe
New Doc 2019-12-17 10.15.35_16.jpg
 
Từ khóa bài viết:,