Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức và Hợp đồng lao động theo NĐ 68/2000/NĐ-CP năm 2021 (Vòng 2 - Phỏng vấn)

Đăng lúc: 10:32:05 23/08/2021 (GMT+7)

 1.jpg

2.jpg

Vị trí bác sỹ hạng III (V08.01.03)
3.jpg

Vị trí kỹ thuật y hạng III (V08.07.18)

4.jpg

Vị trí điều dưỡng hạng III (V08.05.12)

5.jpg

vị trí kỹ thuật y hạng IV (V08.07.19)

6.jpg

Vị trí điều dưỡng hạng IV (V08.05.13)

7.jpg

8.jpg

Vị trí dược hạng IV (V08.08.23)

9.jpg

Vị trí tổ chức hành chính, nhân sự (01.003)

10.jpg

Vị trí lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

11.jpg