Thông báo nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn

Đăng lúc: 07:49:25 20/08/2021 (GMT+7)

Bố cục đề phỏng vấn: Gồm 04 câu, trong đó gồm: - Câu 1: Kiến thức chung về viên chức: 30 điểm - Câu 2: Kiến thức chung về chuyên ngành: 30 điểm - Câu 3: Kiến thức chung về vị trí việc làm: 30 điểm - Câu 4: Câu hỏi mở (Giám khảo tự đặt câu hỏi và cho điểm): 10 điểm

 1.JPG

2.JPG

3.JPG
Từ khóa bài viết: