KHOA CHỐNG NHIỄM KHUẨN

Đăng lúc: 09:37:03 28/10/2019 (GMT+7)

                         KHOA CHỐNG NHIỄM KHUẨN
IMG_2254.JPG 
                         Hình ảnh: Tập thể khoa
1.    
Giới thiệu chung:
-         Tên khoa: Chống nhiễm khuẩn
-         Địa chỉ: Khoa chống nhiễm khuẩn, bệnh viện Đa khoa khu vực Tĩnh Gia, thôn Xuân Hòa, xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
-         Cơ sở vật chất, trang thiết bị:
+ 3 máy giặt công nghiệp
+ 2 máy sấy đồ vải
+ 2 máy hấp sấy tiệt khuẩn
-         Tổ chức nhân sự:
+ Trưởng khoa: CN Nguyễn Tuấn Anh
+ Điều dưỡng trưởng: Trần Thị Hương
+ 6 hộ lý, 1 y công
-         Thông tin liên lạc:
+ Điện thoại: 0912 076 006
+ Email: khoacnk.bvkvtg@gmail.com
Hiện nay, khoa Chống Nhiễm khuẩn có 1 trưởng khoa, 1 điều dưỡng trưởng, 6 hộ lý, 1 y công
IMG_2247.JPG
2.                        TRƯỞNG KHOA
               CN: NGUYỄN TUẤN ANH
3.     Chức năng nhiệm vụ:
a) Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
b) Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trên cơ sở các quy định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế và trình Giám đốc đơn vị phê duyệt và tổ chức thực hiện.
c) Đầu mối phối hợp với các khoa, phòng liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, bao gồm:
- Phát hiện, giám sát và báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
- Phát hiện, nhận báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm
sóc y tế từ các khoa lâm sàng và đề xuất các giải pháp can thiệp kịp thời.
d) Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động, sinh viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thực hiện đúng quy định kiểm soát nhiễm khuẩn trong công tác khám, chữa bệnh.
e) Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, hoá chất sát khuẩn, khử khuẩn, đồ vải và vật tư tiêu hao phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn đơn vị.
g) Theo dõi, đánh giá, báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp liên quan đến tác nhân vi sinh vật của thầy thuốc, nhân viên y tế.
h) Phối hợp với các khoa, phòng, các thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.
i) Giám sát, kiểm tra chặt chẽ, đôn đốc việc thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình Kiểm soát Nhiễm khuẩn của bệnh viện mà Giám đốc đã phê duyệt.
k) Hoàn thành kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả các công việc chuyên môn của khoa, đảm bảo tốt việc cung cấp đồ vải sạch, đồ vải tiệt khuẩn cho các khoa phòng và công tác xử lý chất thải y tế vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp.
4.     Các kỹ thuật đã triển khai:
Hiện khoa Chống nhiễm khuẩn đã thực hiện hấp sấy tiệt khuẩn đồ vải phục vụ phẫu thuật.
5.     Thành tích đạt được:
Nhiều năm liền đạt thành tích tập thể lao động tiên tiến, tổ công đoàn tiên tiến.
 
Từ khóa bài viết: