Phòng Tổ chức - Hành chính

Đăng lúc: 15:52:16 25/09/2019 (GMT+7)

Phòng Tổ chức Hành chính Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn được thành lập từ ngày 06/6/2014. Tiền thân là phòng Tổ chức hành chính Bệnh viện Đa khoa huyện Tĩnh Gia là phòng tổng hợp bao gồm Tổ chức nhân sự và Hành chính quản trị.

 

    Phòng Tổ chức Hành chính Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn được thành lập từ ngày 06/6/2014. Tiền thân là phòng Tổ chức hành chính Bệnh viện Đa khoa huyện Tĩnh Gia là phòng tổng hợp bao gồm Tổ chức nhân sự và Hành chính quản trị.

    I. Nhân Sự:

    Tổng số nhân sự: 11 nhân viên

     - Trưởng Phòng

     - 01 phó trưởng phòng

     - 01 Chuyên viên

     - 02 Kỹ thuật điện, nước

     - 01 Văn thư

     - 02 Bảo vệ

    - 02 lái xe

    - 01 Nhân viên phục vụ

IMG_3644 copy.jpg

                              Trưởng phòng

                           Thạc Sĩ QTKD: Tống Văn Định
IMG_2518.JPG
                                   Phó trưởng phòng

                           CNBH: Lương Thị Ngọc Anh
                      

IMG_3636.jpg

                        Hình ảnh: Tập thể nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính
 II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

 

     1. Chức năng:

     - Chủ trì giao ban phòng hàng ngày và dự giao ban bệnh viện.

     - Đề xuất với giám đốc về tuyển dụng, thuyên chuyển, sắp xếp, bố trí, điều động, bổ nhiệm, cử đi đào tạo và khen thưởng kỷ luật các thành viên trong Bệnh viện.

     - Đề xuất nhận xét các thành viên trong Bệnh viện về chấp hành chính sách, luật pháp, khả năng quản lý, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ.

     - Được tham gia các hội đồng theo quy định của nhà nước và sự phân công của Giám đốc.

     - Bố trí nhân lực trong phòng cho phù hợp với công việc.

     - Điều động phương tiện vận chuyển trong và ngoài Bệnh viện.

 

   2. Nhiệm vụ:

     - Lập kế hoạch công tác của phòng trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.     

     - Lập kế hoạch cung cấp, dự trù mua sắm vật tư thông dụng, vật liệu theo từng thời gian để Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

     - Thẩm xét các dự trù mua sắm vật tư thông dụng, vật liệu, nắm vững nguồn kinh phí để có kế hoạch chi tiêu hợp lí, đảm bảo các nguyên tắc tài chính.

     - Quản lí tài sản của bệnh viện: Nhà cửa, thiết bị thông dụng, sổ sách, biểu mẫu thống kê. Tiến hành chế độ kiểm kê định kì, sắp xếp kho tàng hợp lí, thường xuyên tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng duy tu nhà cửa, thiết bị, thanh lí tài sản theo đúng chế độ quy định.

    - Định kì tổ chức kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng và vận hành thiết bị thông dụng trong bệnh viện.

    - Cung cấp vật tư thông dụng theo yêu cầu chuyên môn phù hợp với khả năng kinh phí của bệnh viện được cấp. Có kế hoạch tiết kiệm và thực hiện chống tham ô, lãng phí.

     - Tổ chức chỉ đạo và thực hiện công tác vận chuyển trong và ngoài bệnh viện. Sử dụng hợp lí, có hiệu quả các phương tiện vận chuyển của bệnh viện.

     - Thực hiện kiểm tra giám sát công tác vệ sinh ngoại cảnh nơi công cộng.

     - Đảm bảo cung cấp đủ, điện nước sạch và xử lí nước thải.

     - Tổ chức quản lí và thưc hiện công tác hành chính bao gồm:

           a. Công văn đi, đến, hệ thống lưu trữ và bảo quản hồ sơ, tài liệu.

           b. Vi tính, đánh máy, tiếp khách, tổ chức hội nghị.

     - Chịu trách nhiệm về công tác an ninh trật tự, có kế hoạch phòng chống cháy, nổ trong bệnh viện.

     - Tổ chức cho các thành viên trong phòng học tập để nâng cao trình độ.

     - Định kì sơ kết, tổng kết và báo cáo giám đốc tình hình mua sắm, cung cấp vật tư, thiết bị, duy tu, sửa chữa và thanh lí tài sản.

     - Lập kế hoạch công tác của phòng trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

     - Cùng với các khoa, phòng chức năng nghiên cứu việc quản lí, sắp xếp, bố trí nhân lực phù hợp với yêu cầu tổ chức và đảm bảo chất lượng công tác, trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

     - Tổng hợp đề xuất của các khoa, phòng về cải tiến lề lối làm việc nâng cao hiệu
quả công tác, thực hiện quy chế quan hệ công tác trong bệnh viện, trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

     - Quy hoạch cán bộ và kế hoạch đào tạo cán bộ.

     - Quản lí hệ thống lưu trữ hồ sơ các thành viên trong bệnh viện. Thống kê báo cáo theo đúng yêu cầu và thời gian qui định.

     - Thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước để giải quyết các quyền lợi về tinh thần,vật chất cho các thành viên trong bệnh viện.

     - Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác bảo vệ cơ quan, công tác bảo hộ lao động.

     - Phối hợp với các khoa, phòng tổ chức sinh hoạt văn hoá, tư tưởng cho người bệnh. Phổ biến, kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với người bệnh.

     - Cùng với đoàn thể quần chúng tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua trong bệnh viện. Tổ chức việc học tập chính trị, văn hoá và nâng cao y đức cho các thành viên trong bệnh viện.