Phòng Kế hoạch tổng hợp

Đăng lúc: 16:06:33 05/11/2018 (GMT+7)

- Tên phòng: Phòng Kế hoạch tổng hợp
- Địa chỉ: Nhà C - Bệnh viện đa khoa khu vực Tĩnh Gia
- Điện thoại: 02373 611 842
Phòng kế hoạch tổng hợp là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, có trách nhiệm điều hòa kế hoạch hoạt động của các khoa phòng, đôn đốc thực hiện các quy chế chuyên môn trong Bệnh viện, giúp Ban Giám đốc tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn toàn Bệnh viện.
IMG_2396.JPG
                                  TRƯỞNG PHÒNG
                                BS: ĐẬU ĐÌNH THẢO

I. Lịch sử phát triển
II. Chức năng, nhiệm vụ

1.Nhiệm vụ chung.

1.1. Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

1.2. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chi đạo.

1.3. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

1.4. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.

1.5. Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.

1.6. Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

1.7. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước.

1.8. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

1.9. Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

1.10. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

1.11. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

1.12. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và các tổ chức thực hiện.

2. Nhiệm vụ cụ thể.

2.1. Lập kế hoạch:

          - Lập kế hoạch hoạt động của Bệnh viện.

          - Tổng hợp các báo cáo sơ kết 6 tháng, tổng kết 1 năm đồng thời xây dựng các phương hướng hoạt động thời gian tiếp theo.

          - Xây dựng các chỉ tiêu chuyên môn cho bệnh viện, giao chỉ tiêu cho các khoa phòng.

2.2. Khám chữa bệnh.

- Giúp Ban Giám đốc kiểm tra đôn đốc thực hiện tất cả mọi công tác liên quan đến vấn đề khám chữa bệnh trong toàn Bệnh viện.

          + Các quy chế chuyên môn, quy chế hồ sơ bệnh án, quy chế thường trực, quy chế xử lý bệnh nhân tử vong.

          + Chẩn đoán, điều trị, hội chẩn, chuyển viện và ra viện.

          + Tham gia tổ chức công tác phòng chống dịch bệnh.

           - Cùng với các khoa phòng chức năng khác giúp Ban Giám đốc thực hiện mọi chế độ kiểm tra, thanh tra định kỳ hay đột xuất theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

           - Giúp Ban Giám đốc theo dõi và giải quyết các đơn thư khiếu kiện, thắc mắc của bệnh nhân, gia đình bệnh nhân.

          - Tiếp các cơ quan pháp luật làm các thủ tục liên quan đến hồ sơ bệnh án.

          - Lên lịch trực cho toàn bệnh viện hàng tuần.

2.3. Thống kê các hoạt động chuyên môn.

          - Thống kê các chỉ số hoạt động chuyên môn của các khoa phòng trong toàn bệnh viện trình Ban Giám đốc để báo cáo cấp trên.

          - Nhập đầy đủ các dữ liệu theo phần mềm báo cáo của Bộ Y tế ban hành, báo cáo theo mẫu theo định kỳ hàng tháng, quý, năm đúng thời gian và nội dung theo quy định.

2.4. Lưu trữ và quản lý hồ sơ bệnh án.

          - Thu thập số liệu hàng ngày, hàng tháng, hàng quý để thống kê báo cáo định kỳ và đột xuất.

- Lập kế hoạch lấy ấn chỉ phục vụ công tác khám chữa bệnh của toàn Bệnh viện.

          - Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ bệnh án nội trú, ngoại trú.

          - Mã hóa hồ sơ bệnh án theo quy định.

          - Quản lý, lưu trữ hồ sơ bệnh án theo quy định.

          - Sao chép hố sơ bệnh án cho các đơn vị, cá nhân theo quy định.

          - Thực hiện tuyên truyền GDSK qua hệ thống loa đài.

2.5. Công tác chỉ đạo tuyến.

- Lập kế hoạch và phân công các khoa phòng chỉ đạo tuyến, định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo trình Ban Giám đốc phê duyệt.

- Thực hiện kế hoạch hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới.

2.6. Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo.

          - Lập kế hoạch và phát động hướng dẫn NCKH trong toàn bệnh viện.

          - Tiếp nhận đề cương NCKH trình Hội đồng KHKT để thông qua.

- Tổ chức thực hiện các chương trình báo cáo, hội thảo, hội nghị NCKH.

- Thực hiện các chương trình đào tạo, tập huấn cho tuyến dưới.

          - Tổ chức đào tạo thường xuyên cho CBCNV-LĐ trong Bệnh viện.

- Quan lý, phân công các lớp SV-HS thực tập của các Trường Cao đẳng, Trung cấp Y - Dược  về thực tập.
III. Tình hình nhân lực:

 1. Bs Đậu Đình Thảo                                       Trưởng phòng.

2. Ys ĐậuThị Dung                                           NV thống kê

3. Bs Mai Trọng Thọ                                         NV thống kê

4. Ys Lê Thị Hoa                                              NV thống kê

5. Ys Phạm Lan Anh                                         NV thống kê

6. CN tin Lê Văn Phúc                                      CNTT
IV. Thành tích