Quyết định số 1705/QĐ-BVNS về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức (Bác sĩ hạng III), năm 2023 thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn (vòng 2-Phỏng vấn)

Đăng lúc: 00:00:00 12/01/2024 (GMT+7)

Quyết định số 1705/QĐ-BVNS về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức (Bác sĩ hạng III), năm 2023 thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn (vòng 2-Phỏng vấn)

 41b21bb612e7bab9e3f61.jpg
77ef2ceb25ba8de4d4ab2.jpg
f581ab85a2d40a8a53c53.jpg
Từ khóa bài viết: