Thông báo nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức (Bác sỹ hạng 3 III) năm 2023 Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn

Đăng lúc: 10:48:57 14/12/2023 (GMT+7)

Thực hiện Phương án số 1542/PA-BVNS ngày 09/11/2023 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn về việc tuyển dụng viên chức (Bác sĩ hạng III) năm 2023; Quyết định số 1686/QĐ-BVTG ngày 16/11/2020 về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức (Bác sĩ hạng III) của Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn;
Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức (Bác sĩ hạng III)
TB 4 nội dung ôn tập 1.pdf